Yhdistys

KORes ry on poliittisesti sitoutumaton, vapaaehtoista maanpuolustustyötä tukeva aatteellinen yhdistys. Sen tarkoituksena on olla jäsentensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien. Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliiton (RUL) ja siihen kuuluvan Opiskelijain Reserviupseeripiirin (ORUP) jäsenyhdistys.

Yhdistys on perustettu vuoden 2001 alussa. Perustamisen taustalla oli se huomio, että Kuopiosta puuttuu opiskelijoiden reserviläiskerho, joita oli kaikissa muissa suurissa opiskelijakaupungeissa. Monet näistä kerhoista ovat toimineet jo vuosikymmeniä joten opiskelijareserviläisyydellä on pitkät perinteet.Tavoitteena on kasvattaa myös KORES ry:stä vireä ja toimiva opiskelijakerho, jonka toimintaan on helppo tulla mukaan. Olemassaolollaan yhdistys toivottavasti madaltaa opiskelijoiden kynnystä hakeutua vapaaehtoisen maanpuolustuksen pariin. Tällä hetkellä jäseniä on noin 50 ja jäsenistö koostuu lähinnä Itä-Suomen yliopiston sekä Savonia ammattikorkeakoulun eri yksiköiden opiskelijoista. Ryppyotsaisuus tai suvaitsemattomuus eivät kuulu toiminnan periaatteisiin, joten jäseneksi voi liittyä kuka tahansa maanpuolustuksesta kiinnostunut opiskelija.